Personuppgiftpolicy

För att du ska kunna utnyttja våra tjänster behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. I denna Personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter. Jamtex är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas på vår hemsida och behandlar dessa i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
Vi tar ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss, eller som vi samlar in eller får ta del av vid köp.

Våra kontaktuppgifter:
Jamt:Ex Store
C/o Sjösäkerhetsservice
Klangfärgsgatan 14
426 52 Västra Frölunda
Kundtjänst Tel/ 0702356087

Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar namn, adress, e-postadress, telefonnummer och köphistorik.
 

Behandling med stöd av ditt samtycke
Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss, vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Jamtex behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Jamtex.

 

Behandling för att fullgöra våra åtaganden mot dig
Dina personuppgifter används av Jamtex för att fullgöra våra åtaganden mot dig, och leverera de produkter du beställt. Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig. 

Vi använder cookies och andra verktyg för webbanalys, exempelvis Google Analytics, för att automatiskt samla in information om dig när du använder vår hemsida. Uppgifter vi samlar in automatiskt inkluderar exempelvis inställningar och val du gör då du använder webbshoppen.

 Det är din data

  • Rättelse, tillägg eller radering – Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och Jamtex (t.ex. garantitid), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för Jamtex att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.
  • Begränsning av behandling och dataportabilitet – Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Förfrågningar och klagomål – Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna Personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta oss (för kontaktuppgifter, se avsnitt ovan).

 

Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina synpunkter.

 

Senast uppdaterad: 2020-07-14

Tillagd i varukorgen